Contact

Holiday Chiang Mai

Maha chok Soi 16, Chiang Puaek, Chiang Mai

Phone  +66 0631148040  English

Phone  +66 0931372312 Thai

Email: info@holidaychiangmai.com